Veyong je osvojil naziv Provincial Green Factory

Pred kratkim je bil Veyong Pharmaceutical priznan kot podjetje "provincialna zelena tovarna" s strani oddelka za industrijo in informacijsko tehnologijo province Hebei. Poročajo, da je zelena tovarna gradnja zelenega proizvodnega sistema, ki ga izvaja oddelek za industrijo in informacijsko tehnologijo province Hebei, da bi pospešil zeleni razvoj industrije in spodbujal strukturne reforme. Zajema »intenziviranje rabe zemljišč, neškodljive surovine, inteligentno in čisto proizvodnjo ter odpadke. Vrednotenje indeksnih postavk, kot so izkoriščanje virov in nizkoogljična energija.
Green Factory-1

Ocenjevanje zelenih tovarn na ravni pokrajine je treba zaključiti s samoevalvacijo poročevalske enote, evalvacijo na kraju samem s strani tretjih ocenjevalnih agencij, vrednotenjem in potrditvijo pokrajinske industrije in organov za informatizacijo, strokovno argumentacijo in objavo javnosti. Ocenjevanje je koristno za usmerjanje podjetij pri ustvarjanju predstavitev zelenih tovarn. Tovarna za pospešitev industrijske zelene preobrazbe in nadgradnje. V zadnjih letih je Veyong Pharmaceutical nenehno izboljševal raven proizvodne tehnologije, realiziral industrializirano inteligentno proizvodnjo ter močno izboljšal učinkovitost in kakovost izdelkov. Hkrati podjetje daje velik pomen zelenemu razvoju ter varčevanju z energijo in varstvu okolja, vnaša zelene koncepte v načrtovanje izdelkov in proizvodne procese ter pri izbiri surovin in izdelavi izdelkov poudarja ekološko in okoljsko varstvo. Poraba energije na enoto, poraba vode in proizvodnja onesnaževal izdelkov se iz leta v leto zmanjšujejo. Kazalnik je na napredni ravni panoge. Ta nagrada je dokaz, da se Veyong Pharmaceutical drži koncepta zelenega razvoja, kot tudi prakse korporativnega poslanstva »ohranjanja zdravja živali in izboljšanja kakovosti življenja«. Odraža vodilno in zgledno vlogo trajnostnega razvoja in koncepta zelene transformacije Veyong Pharmaceutical.
Green Factory-2

Veyong se drži ponudbe vrhunskih veterinarskih izdelkov z zeleno in zdravo proizvodnjo.


Čas objave: 04.06.2021